Pallet giấy

Pallet giấy Eltete có thể được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu đóng gói của từng khách hàng. Tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm và cách thức vận chuyển, chúng tôi có thể đề xuất các lựa chọn khác nhau để tối ưu hóa các kỳ vọng của khách hàng về tải trọng, không gian, vật liệu và chi phí.