Giá bao bì tăng sốc

29/06/2021

Giá nguyên liệu làm bao bì tăng mạnh đang gây khó khăn cho nhiều ngành sản xuất kinh doanh có sử dụng bao bì giấy.

Diễn biến và dự báo thị trường nguyên liệu bột giấy, giấy thu hồi tại Đông Nam Á

18/01/2021

Nhu cầu tiêu thụ tăng cao, vận tải biển gặp khó khăn, khan hiếm container rỗng để xếp hàng… là những nguyên nhân chính dẫn đến giá cả các loại giấy thu hồi (RCP), bột giấy nhập khẩu về thị trường Đông Nam Á tăng mạnh trong thời gian qua.

29/06/2021

Giá bao bì tăng sốc

Giá nguyên liệu làm bao bì tăng mạnh đang gây khó khăn cho nhiều ngành sản xuất kinh doanh có sử dụng bao bì giấy.
18/01/2021

Hướng dẫn FAO-IPPC-ISPM 15

ISPM -15 (International Standards For Phytosanitary Measures No. 15- Tiêu chuẩn quốc tế về đo lường kiểm dịch thực vật -15). Hướng dẫn quy định vật liệu đóng gói bằng gỗ, trong thương mại quốc tế.
18/01/2021

Diễn biến và dự báo thị trường nguyên liệu bột giấy, giấy thu hồi tại Đông Nam Á

Nhu cầu tiêu thụ tăng cao, vận tải biển gặp khó khăn, khan hiếm container rỗng để xếp hàng… là những nguyên nhân chính dẫn đến giá cả các loại giấy thu hồi (RCP), bột giấy nhập khẩu về thị trường Đông Nam Á tăng mạnh trong thời gian qua.